top of page

Sähkösuunnittelu - sähkösuunnitelma tekemisen runkona

Sähkökaappi WellDone

Sähkösuunnitelma tekemisen runkona

Sähköasennukset WellDone Oy palvelee asiakkaitaan kokonaisvaltaisesti sähkösuunnittelusta toteutukseen, kaikki samasta paikasta. Kun toteutamme projektisi alusta loppuun asti, käymme ensin yhdessä läpi asiantuntijamme ja sähkösuunnittelijamme kanssa sähkötöiden tekniset tarpeesi sekä tilan erilaiset käyttötoiveet. Kun sähkösuunnittelija on huomioinut erilaiset käyttötarkoitukset jo sähkösuunnittelussa, niin myös asentaminen on usein nopeampaa ja kustannustehokkaampaa. Lisäksi kunnon sähkösuunnitelmat helpottavat sähkötöiden yhteensovittamista ja oikea-aikaisuutta muiden rakennustöiden kanssa.

 

Sähkösuunnittelussa teknisten vaatimusten huomioiminen

Sähkösuunnittelija on sähköalan ammattilainen, joka osaa huomioida valaistuksen ja erilaisten teknisten laitteiden yhteensopivuuden kokonaisuuteen. Sähkösuunnittelussa tärkeä seikka on myös sähkökeskuksen suunnittelu ja sen räätälöiminen kohteen tarpeiden mukaiseksi. Sähkösuunnittelussa myös huomioidaan sähkönkulutuksen tasaisuus sekä eri sulakkeiden kuormittamiseen vaikuttavat seikat. 

 

Kunnolla piirretyt sähkösuunnitelmat ovat myös dokumentoinnin kannalta ehdottomat. Kunnolla tehdyt dokumentaatiot helpottavat myös mahdollisia muutostöitä jatkossa ja aiemmin tehdyt muutokset tulisi aina päivittää jo olemassa oleviin sähkösuunnitelmiin.

Hyödynnä sähkösuunnittelijan kokemusta

Sähkösuunnittelijamme ovat alansa ammattilaisia, joilla on myös pitkä kokemus sähköasennuksien tekemisestä. Heillä on erittäin hyvä sähköalan tuotetuntemus ja he osaavat suositella juuri sinun projektiisi parhaiten toimivat tuotteet. Tämän lisäksi sähkösuunnittelijamme osaavat tehdä myös käyttäjäystävällisiä suosituksia kokemukseensa perustuen. Lue blogistamme lisää sähkösuunnittelusta: sähkösuunnittelu

 

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Sähkösuunnitelmat WellDone - Done well.

Sähkösuunnittelusta sähköasennuksiin.
bottom of page